Barkod Tescili

Barkod Tescili Nedir?

Barkod Tescili Nedir?

Çeşitli boyutlarda dik çizgiler ve boşluk bölmelerinden oluşan ve girilen biliginin otomatik aktarılmasını sağlayan bir yöntemdir. Barkod bilgisi olarak ürüne ait stok kod numarası, seri numarası, personel kodlaması gibi bilgiler girilebilir. Bu bilgiler her seferinde klavye ile girilmesi uzun ve meşakkatli bir işlem olabilir. Zaman kaybı işgücü kaybı gibi etkenler barkod sisteminin varlığını ortaya koymuştur.Barkod numarası aldıktan sonra 1 yıl süre ile tahsis edilir. Bir yıl sonunda harç bedeli yatırılarak süre uzatılmaktadır.

Barkod Numarası Alma;
Barkod numarası alabilmek için şahıs veya tüzel kişilik aşağıdaki evraklar gereklidir.
• Kişiye veya firmaya ait vekaletname
• Barkodun uygulanacağı ürünlere ait liste
• Noterden onaylatılması geren taahhütname
• En son mali yıla ait gelir tablosu (mali müşavir onaylı olması gerekir)
• Firma yeni kurulmuş ise ticaret sicil gazetesi
• Firma gelir beyan etmemişsse dahi boş imzalı bir gelir tablosu
• Firmanın kayıtlı olduğu ticaret sanayi odası kayıt belgesi