Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Tescili

Faydalı model tamamen buluşçuluğu teşvik ve iyi niyet üzerine göre şekillenmiş bir kavramdır. Patentler araştırma, inceleme aşamalarından geçmekte ve patent tescili 3 yıla yakın bir sürede sonuçlanmaktadır. Faydalı modelde ise patent tescilinde aranan en önemli şartlardan “tekniğin bilinen durumunu aşma” unsuru aranmadığı gibi belge teslimi de çok kısa sürede gerçekleşmektedir.
Göreceli olarak daha küçük çaptaki buluş sahipleri patente göre daha kısa bir süre için (7 yıl) sorgusuz sualsiz patent hakkı sahip olmaktadırlar. Araştırma veya inceleme söz konusu olmadığı gibi başvuru sahibinin beyanı başvuru için yeterli olmaktadır. Tek istenen verilen bilgilerin doğru olmasıdır.
Faydalı model, bir geçiş sistemidir. Patente aşina olmayan küçük buluş sahiplerinin buluş yapma, buluşunu koruma fikrine alışması için ihdas edilmiş bir sınai hak unsurudur.

Faydalı model tescilinin olumlu ve olumsuz yanları mevcuttur.
Ekspres Patent olarak dosyanız uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanır ve başvuruya uygun hale getirilir.