ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.
Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.
Kimler Uygulayabilir?
ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.
A) Kuruluşlar,
1. Çiftçiler,
2. Hasatçılar,
3. Yem üreticileri,
4. Gıda bileşeni üreticileri,
5. Gıda üreticileri,
6) Gıda satıcıları,
7) Gıda servisleri,
8) Hazır yemek firmaları,
9) Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
10) Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.
B) Dolaylı olan kuruluşlar
1) Ekipman sağlayan kuruluşlar,
2) Temizlik ve sanitasyon ajanları,
3) Ambalaj malzemeleri
Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için, uzmanlarımızla iletişime geçiniz.