Marka İzleme

24
Ara
Marka İzleme
Marka İzleme
  • admin
  • 4856 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Marka takip ve izleme; marka bültenlerinin takip edilmesi ve raporlanması, marka yayınına itiraz yoluyla benzer tescil girişiminin engellenmesini kapsamaktadır.

Marka izleme ve takip her ay yayınlanan markalar bülteninde müşterimize ait markasına benzer veya karışıklığa ve iltibasa sebep olabilecek veya yeniden düzenlenerek marka tescil kriteri kazandırılmış ama kötü niyetli veya benzer marka başvuruları sürekli takip edilerek müşteriye raporlanır ve müşterinin arzu etmesi halinde de itiraz edilir.Ayrıca müşteri tarafından veya temsilcilerimiz tarafından müşteriye ait markanın aynısı veya benzerinin kullanılması veya marka haklarına zarar verecek tescilli veya tescilsiz markaların tespit edilmesi halinde etkin hukuki yaptırımlar uygulanır.
Marka takip hizmeti verdiğimiz müvekkil markalarının aynı veya benzeri olması ve/veya müvekkilin menfaatleri olması halinde itiraz önerilir. İlgili hizmet ücreti nedeniyle son zamanlarda benzer veya iltibas riski olmayan veya sonuç alıcı ve müvekkilin hiç bir menfaati olmayan başvurulara dahi sadece hizmet ücreti nedeniyle itiraz edilmektedir.

Ekspres Patent olarak marka takip ve izleme hizmeti verdiğimiz tüm müvekkillere her ay düzenli olarak rapor sunarız. Aynı veya benzer marka başvurularını, itiraz önerilerimizi, gerekçelerini ve en önemlisi muhtemel sonuçları mutlaka raporumuza dahil ederiz. Sonuç alabileceğimizi öngörmediğimiz itirazları önermeyiz.
Yine marka takip ve izleme hizmet kapsamında henüz başvuru aşamasında ve yayın kararı çıkması nedeniyle ilgili marka kullanılıyor ve müvekkilin markasına zarar veriyorsa hemen hukuki altyapı hazırlanmakta ve arzu edilmesi halinde de yasal takip işlemleri yapılmaktadır.
Yine marka takip ve izleme hizmet sözleşmemizde yer almasa bile bir şekilde online mecralarda hizmet verdiğimiz müvekkil markalarının aynı ve/veya benzerinin kullanıldığı tespit edildiği anda muhtemel sonuçları ve önerilerimizle birlikte müvekkillerimiz haberdar edilir.
Daha düşük maliyetler marka takibi yapılarak tescil aşamasında aynı veya benzer markaların tescili ve kullanımı engellenebilir. Ancak bunun yapılmaması halinde aynı veya benzer markanın tescil edilmesinden sonra bu markanın engellenmesi oldukça maliyetli, uzun süren işlemdir. Marka hükümsüz kalsa bile, hükümsüzlük anına kadar tescilli bir hakkı kullandığından maddi ve manevi tazminattan yoksun kalınmakla birlikte marka imajınıza zarar verebileceği giibi muhtemel kazanç kayıpları yaşanır.
Dolayısıyla sonradan iptal ve hükümsüzlüğü yıllar süren (5-6 yıl süren davalar söz konusudur) ve markanıza zarar veren aynı veya benzer markaları Ekspres Patent uzmanlığından yararlanarak engelleyebilirsiniz.