Marka Tescil Belgesi Başvuru Bilgileri

16
Ara
Marka Tescil Belgesi Başvuru Bilgileri
Marka Tescil Belgesi Başvuru Bilgileri
  • admin
  • 2820 Views
  • 0 Comment
  • No tags

 Marka Ön Araştırma ve Tescil Başvurusu
1.Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
2.Vekaletname.
3.Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )

* Marka Yenileme İşlemi
1.Marka Tescil Belge Aslı
2.Vekaletname.
3.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
1.Marka Tescil Belge Aslı
2.Vekaletname.
3.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
1.Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
2.Marka tescil belgesi aslı
3.Vekaletname.
4.Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
1.Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
2.Marka tescil belgesi aslı
3.Vekaletname.

Veraset ve intikal
1.Mahkeme kararı
2.Marka tescil belgesi
3.Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
4.Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescilli Markaların Takibi
1.Vekaletname.

İtiraz İşlemi
1.Vekaletname.