Marka Tescil Nedir?

Marka Tescil

Marka Tescil

Marka tescil müracatı ile ürün ve hizmetleriniz de ad, sözcük, şekil, logo, harf, ses ve sayılar gibi her türlü işaretlerinizi koruyabilir, size ait olduğunu belgeleye bilirsiniz.

Markanızın lisans konusu olabilirliği, başkasına devri, rehin edilmesi veya teminat olarak gösterilmesi ancak tescille mümkündür. Ayrıca “com.tr” uzantılı web adresi (domain) müracaatlarında, aracınıza marka reklamları giydirmek için ruhsat işlemlerinde, fuar, teşvik, ihale, ihracaat, ithalat işlemlerinde, TSE , TSEK, İSO, KALİTE, CE belgesi, Tarım ve Gıda ile ilgili evrak ve benzeri bir çok resmi başvuruda işletmelerden marka başvuru belgesi talep edilmektedir.

Bilindiğinin aksine Ticaret Ünvanları ve İşletme Adları marka sayılmazlar. Markanızı korumanın tek yolu marka tescilidir. Marka tescili, rekabet gücünüzü artırır, aynı veya benzer bir markanın kullanılmasında yasal yaptırım hakkı elde etmenizi sağlar. Tescilli markanız ile lisans verebilme (franchising) yoluyla büyümenin, kazanç elde etme olanağının sağlanmasıyla beraber işinizi geliştirmek adına KOSGEP, İGEME, TÜBİTAK desteklerinden yararlanabilmenizin de birinci koşuludur.

Marka tescili, ürünün ve hizmetin kalitesini, güvenilirliğini yani sizi anlatır.

Ekspres Patent olarak gerçekleştirdiğimiz marka hizmetlerimiz;

·Marka Başvurusu
·Marka Devri
·Marka Yenileme
·Marka Tescil Sureti Düzenleme
·Marka Tescil Belgesi Düzenleme
·Marka Rehin, Rüchan İşlemleri
·Marka Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği
·Marka Veraset ve İntikal
·Marka Lisansı (franchise)
·Coğrafi işaret
·Marka İtiraz, Takip, Bölünme, Hata Düzeltme
·Garanti Marka işlemleri
·Tanınmış Marka işlemleri
·Ortak Marka işlemleri
·Yurtdışı Marka Başvuruları

Marka Tescil Nedir?
Marka, bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine marka tescil denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?
Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri Nasıldır?
Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka Başvurusu Öncesi Sorgulama
Markanın tescil başvurusu yapıldığı tarihten önce, tescile konu bir marka olup olmadığı güvenilir bir veri tabanından kontrolünün yapılmış olması gerekmektedir. Sadece veritabanı değil aynı zamanda araştırma kriterlerinin de marka karar kriterlerine uygun bir araştırma sonucu vermesi gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü arama sonuçlarında benzer markaları çoğu zaman vermemektedir. Bu da yanlış marka müracaatına sebep olabilmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Ekspres Patent sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için Marka sorgulama veritabanını uzman yazılımcılarla geliştirmiş olduğu yazılımını sizlere açmış bulunmaktadır.Markanızı sorgulamak için buraya tıklayabilirsiniz.

Marka Tescili Nerede Yapılır?
Marka tescil işlemi Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.
Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?
Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir.Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Nasıl yapılır?
Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.
Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?
Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi,Anonim şirket vb.) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları için;
– Vergi Levhası fotokopisi
– Şirket imza sirküleri fotokopisi
– Markayı ifade eden logo varsa
– Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;
– Kimlik fotokopisi
– Markayı ifade eden logo varsa
– Vekaletname (noter onayı gerekmez)

Marka Tescil Süreci
Marka Başvuru süreci şu aşamaları kapsar;
– Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
– Marka sorgulaması
– Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi
– Marka başvurusu için gereken belgelerin temini
– Marka başvurusunun online yapılması
– Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılması
– Marka Başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açılardan incelenmesi
– Marka başvurusunun Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesi
– Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması
Marka Tescil Başvurusu ve Marka Tescil Süreci hakkında Ekspres Patent Marka Vekillerimizden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Marka başvurusu yapacak olan kişi veya kuruluşların öncelikle dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;

1. Marka başvurusu yapacakların markayı kullanmadan yani piyasada marka henüz bilinmeden başvuru yapmaları gerekir.

2. Birçok işletme ticaret unvanlarındaki ibarenin aynı zamanda marka olarak tescil edildiğini düşünmektedir. Ticaret unvanı ve marka farklı kavramlardır. Birçok firmanın ticaret unvanını aynı zamanda marka olarak kullandığı gerçek bir durum olmakla birlikte unvanın ticaret siciline kayıt edilmesi ile marka hakkı korunmuş olmaz ve marka tescil edilmiş anlamına gelmez. Bu anlamda bir şirket daha kurulma aşamasındayken unvanını aynı zamanda markası olarak kullanacaksa bu durumu da dikkate alarak marka tescilini yaptırmalıdır.

3. Bir şirket ticaret siciline kayıt ettirdiği markayı aynı zamanda marka olarak kesin kullanacaksa henüz daha şirket kurulmadan gerekli araştırmaları yaparak markanın başkası üzerinde tescili olup olmadığına ya da benzer markalar olup olmadığına kesinlikle bakmalıdır.

4. Marka başvurusu, marka araştırması yapılmadan yapılmamalıdır.

5. Marka araştırmaları kesinlikle marka başvurusunun yapıldığı yer olan Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmalıdır. Özel şirketlerin ücretsiz olarak yaptığı marka araştırmaları kendilerine ait veri tabanları üzerinden yapıldığından bu tür araştırmaların gerçekleri yansıtma konusunda eksiklikleri olabileceği aşikardır.

6. Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmış bir marka araştırması raporu Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı ve yetkili bir vekil tarafından yorumlanmalı ve vekilin önerileri dikkate alınmalıdır.

7. Marka başvurusu yapılırken özellikle yabancı markaların isimleri, tanınmış markaların isimleri, kalite, nitelik belirten, dini işaret ve kamusal değerler olmuş kelimeler seçilmemelidir. Bu konuda eğer vekil ile çalışırsanız gerekli bilgilendirmeyi mutlaka vekiller yapacaktır.

8. Vekil ile çalışmaya karar verdiğinizde sadece ücretler açısından vekilleri değerlendirmemelisiniz. Ücret belirleyici olabilir fakat önemli olan verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğidir. Sonuçta bir defa yapacağınız ve 10 yıl süre ile hakkınızı koruyacağınız marka hakkınızın tescil maliyetinin aslında sizin en büyük sermayeniz olan markanıza ilişkin olduğunu daima göz önünde tutun. Hukuk bilgisinden yoksun, ehil olmayan vekillerin yaptığı başvurularda daima eksiklik ortaya çıkabilir. Bunu ileride ancak bir sorunla karşılaştığınızda görebilirsiniz.