Marka Tescilden Sonra Kazanılan Haklar

09
Ara
Marka Tescilin Sağladığı Haklar
Marka Tescilin Sağladığı Haklar
  • admin
  • 2728 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Markanızı tescil ettirdikten sonra yapılması gereken işlemler devam ediyor. Markaların korunması için en önemli ve birinci aşama markanızın tescil edilmesi işlemidir. Ancak, markaların sağladığı hukuksal haklar, marka tescilinin yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescili, marka sahibine, aynı veya benzer markalara karşı tekel hakkı sağlamaktadır. Marka sahipleri, markalarının tescil edildikten sonra, yasanın ön gördüğü tüm hukuksal ve cezai taleplerde bulunabilir, haklarını arayabilirler.

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir;

• Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
• Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
• Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
• El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazla olan kısmı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
• Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
• Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

Markalar tescil edildikleri tarih itibariyle 10 yıllığına koruma altına alınırlar. Ancak, tescil edilen markaların, 5 (beş) yıl içinde kullanılmaları ya da tescil süresi içinde kullanımına 5 (beş) yıl ara verilmemesi gerekmektedir. Korumanın süreklilik kazanabilmesi için her 10 (on) yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Markla sahibi, markasının tanıtımı ve benzeri çalışmalar için çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Mevcut koruma süresi içinde, iyi veya kötü niyetli pek çok işletme tarafından bilerek veya bilmeyerek taklit edilmesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunu önlemek için de, Enstitü tarafından her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninin özenle takip edilmesi gerekmektedir. İşletmeler için, her ay yayınlanan ve ortalama 5,000 (beş bin) dolayında marka tescil başvurusunun yayınlandığı bu bülteni takip etmek oldukça güçtür. Talep edilmesi halinde, markalarınızın takip edilerek her ay periyodik olarak raporlamasının yapılması hizmeti “Ekspres Patent” tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir.