Markalaşma Süreci Stratejileri

24
Ara
Markalaşma Süreci Stratejileri
Markalaşma Süreci Stratejileri
  • admin
  • 4858 Views
  • 0 Comment
  • No tags

MARKALAŞMA KRİTERLERİ

Üst yönetim kadrosu
Hedef kitlesine uygun ürün veya hizmet üretmek kapasitesinde olan,vizyon sahibi üst yönetici kadrosu olmalıdır.

Takım ruhu etkili iletişim
Ancak iyi motive edilmiş, biz duygusuna sahip çalışanlar marka yaratabilirler.
İç müşteri, kariyer planlama, performans değerlendirme, ödüllendirme vb. kriterlere uygun ekipler mutlaka başarıya ulaşırlar.

Kaliteli ürün veya hizmet
Hedef kitle tarafından benimsenen, reklam ve tanıtımlarla istenen kaliteli ürün veya hizmet üretmek markalaşmak için vazgeçilmez unsurlardır.

Marka ismi
Hedef kitleye uygun, görsel ve işitsel olarak akılda kalıcı özelliklere sahip, ürün veya hizmet ile özdeşleşebilecek, çağrışım yaratacak marka ismi yaratmak çok önemlidir.Bu işi uzmanları, ajanslar ile bu marka ismini yaratmak, gerekir.

Marka konumlandırma
Hiçbir zaman her şey herkese satılamaz.Onun için hedef kitle analizleri (Demografik faktörler, sosyolojik faktörler, psikolojik faktörler, kişisel faktörler, ) yapılarak hedef kitlenin belirlenmesi ve bu hedef kitleye uygun ürün ve hizmet üretilmelidir.
Görsel kimlik, tanıtım, reklam, ve halkla ilişkiler
Markalaşmak etkili anıtımla mümkündür.Reklam ve tanıtım markanın vaatleri taşıyan, yenilikçi, ilgi çeken fikirlerle yapılmış başarılı bir reklam ve tanıtım markalaşmaya ivme kazandırır.Marka isminin marka yapan diğer önemli özelliklerden “görsel kimlik” çalışması çok önemsenmelidir.İş sahibi veya üst yönetiminin kişisel beğeni tercihlerinden ziyade işin uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.Yine halkla ilişkiler , iyi planlanmış, motive edilmiş, eğitilmiş personeller vasıtası ile işin uzmanları tarafından yönetilmesi başarılı markalaşmayı oluşturacaktır.

Satış-pazarlama
Ürün ve hizmetin kalitesi, başarılı reklam ve tanıtım çalışmaları iyi bir satış pazarlama yönetimi, stratejisi ve ekibi olmadıkça başarı şansı olamaz.

Dağıtım-Servis
İyi organize edilmiş ve iyi yönetilen dağıtım ve servis organizasyonu kısa sürede başarı getirecektir.

Araştırma, Değerlendirme, Ölçümleme
Her zaman ürün veya hizmet,hedef kitle, müşteri, sürekli araştırma yapılmalı,ölçümlemeli ve değerlendirilmelidir.

AR-GE
Araştırma geliştirme departmanı ile sürekli yenilikçi ve kaliteli ürün veya hizmet üretilmelidir.Ar-ge yatırımları mutlaka önemsenmelidir.Teknik olanakları vasıflı personeli ve gerekli kaynak aktarılan AR-GE departmanları çok büyük başarılar sağlar.

Marka imajı
Marka imajı markaya anlam ve değer katan unsurlar bütünüdür.Tüketiciler ürün, hizmet ve markaları oluşturdukları imaja göre değerlendirip satın alırlar
Marka imajı, tüketici zihninde markaya ilişkin kavramdır.
Marka imajı, tüketicinin duygusal veya bir sebebe dayanan yorumu ile oluşan subjektif ve algısal bir fenomendir.
Marka imajı, ürün veya hizmetin teknik, fonksiyonel veya niteliği ile ilişkili değil, tüketici özellikleri doğrultusunda planlanan pazarlama aktiviteleri ile oluşturulmaktadır.
Ürün veya hizmetin işlevselliği veya performansını vurgulayarak marka imajı oluşturmak, pazarda aynı özelliklere sahip farklı çok markanın olması nedeni ile artık zor olduğundan farklılaşarak imaj oluşturulmalıdır
Her türlü sorun ve öneri için lütfen marka marka danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.